วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

น.ส. วัลศิกา สังข์ทอง ( การ์ตูน)
รหัส 544188072  เอกการประถมศึกษา
คบ. 2 หมู่ 2